Trang Chủ > Về chúng tôi>Chứng chỉ

Chứng chỉ

Chứng chỉ

Chúng tôi có chứng chỉ ISO9001 PATENT và các chứng chỉ khác.Danh dự công ty

Doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm cấp quốc gia của Trung Quốc
Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ningbo