Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH công nghệ điện tử Ningbo Pdlux.

Thêm vào:Phòng thương mại Ningbo, 588 Tiantong South Road, Ningbo, Trung Quốc

ĐT:+ 86-574-89018988

Điện thoại:+ 86-13516880998

Số fax:+ 86-574-65335000

E-mail:[email protected]

Web:www.pdlux-solution.com gởi điều tra