Thể thao công tyCác hoạt động

Kéo co


Bóng rổ


Bóng bàn
Buổi họp thường niên
Máy khoan chữa cháy

vào năm 2019


vào năm 2020