Trang Chủ > Về chúng tôi>Văn hóa Doanh nghiệp

Văn hóa Doanh nghiệp


Thể thao công tyHoạt động

Kéo co


Bóng rổ


Bóng bàn
Buổi họp thường niên
Máy khoan lửa

Vào năm 2019


Vào năm 2020